Skip to main content

Ceny usług księgowych ustalane są indywidualnie dla każdego Klienta i są uzależnione są od:

  • formy ksiąg podatkowych (PKPiR, ryczałt, karta podatkowa)
  • formy prawnej (osoba fizyczna, spółka cywilna)
  • branży (działalność usługowa, handlowa, produkcyjna)
  • ilości dokumentów księgowych
  • innych (firma jest płatnikiem VAT, transakcje zagraniczne, ZUS/KRUS)