Skip to main content

Minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie łącznie o prawie 600 zł w całym 2023 r.,tj.:

  • kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1.1.2023 r. wynosić będzie 3490 zł, co oznacza wzrost o 480 zł w stosunku do kwoty obowiązującej w 2022 r.
  • podwyższenie płacy minimalnej od 1.7.2023 r. do 3600 zł

Minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych:

  • od 1.1.2023 r. minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wyniesie 22,80 zł,
  • od 1.7.2023 r. podwyższenie minimalnej stawki godzinowej do 23,50 zł
  • Płaca minimalna w wybranych latach 2005-2023
Rok Wynagrodzenie minimalne Minimalna stawka godzinowa zleceniobiorców
2005 849 zł
2010 1 317 zł
2015 1 750 zł
2019 2 250 zł 14,70 zł
2020 2 600 zł 17,00 zł
2021 2 800 zł 18,30 zł
2022 3 010 zł 19,70 zł
2023 3490 zł – od 1 stycznia oraz 3600 zł – od 1 lipca 2023 r. 22,80 zł – od 1 stycznia oraz 23,50 zł – od 1 lipca 2023 r.