Skip to main content

Trochę w mniejszym wymiarze niż spotkało nas to w 2022 roku.

Zmiany zasad opodatkowania wynagrodzeń z umów o pracę i z umów
cywilnoprawnych – w zakresie zasad stosowania oświadczeń i wniosków
oraz zasad uwzględniania ulgi z kwoty wolnej.

Nadal obowiązuje skala podatkowa – dochód do 120 000,00 PLN – podatek 12% – 3600, dochód powyżej 120 000,00 PLN – podatek 32% od nadwyżki. Nadal każdy podatnik opodatkowany według skali podatkowej ma 30 000 PLN w roku kwoty wolnej od podatku ( 30 000,00 x 12% – 3 600,00 PLN w skali podatkowej).

Całkowita zmiana zasad opodatkowania przychodów z najmu prywatnego

który nie jest prowadzony w ramach działalności gospodarczej – jedyna możliwa forma opodatkowania – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – czyli podatek płacony od przychodu – bez możliwości rozliczania kosztów. Przychody do 100 000,00 PLN 8,5% i powyżej 100 000,00 – 12,5%. Limit jest wspólny dla małżonków, bez względu na status wspólności majątkowej małżeńskiej.

Jednocześnie nadal można zadecydować, iż najem jest częścią prowadzonej działalności gospodarczej

z opcją wyboru jednej z trzech form opodatkowania. Tutaj pojawia się tylko ograniczenie w postaci zakazu amortyzacji nieruchomości. Wszystkie pozostałe koszty związane z najmem mogą być uwzględniane przy opodatkowaniu podatkiem liniowym lub według skali podatkowej.

Dla podatników, którzy w działalności gospodarczej lub najmie wybrali na 2022 rok zryczałtowaną formę opodatkowania- pojawia się możliwość jej zmiany na zasady ogólne według skali podatkowej – za 2022 rok – będę analizować opłacalność takiej zmiany. Podobna opcja pojawiła się dla podatników opodatkowanych podatkiem liniowym. Nie ma możliwości zmiany skali na podatek liniowy albo zryczałtowany. Nie można też z ryczałtu przejść wstecznie na liniowy lub z liniowego na ryczałt.

Na 2023 rok mamy nadal możliwość wyboru formy opodatkowania:

opodatkowanie dochodu według sakli podatkowej, podatkiem liniowym bądź opodatkowanie przychodu – ryczałtem. Oczywiście po spełnieniu warunków przewidzianych dla każdej z form opodatkowania.

Nadal obowiązuje możliwość częściowego odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej

wyłącznie dla podatników rozliczających dochód liniowo, ryczałtem i na karcie podatkowej.

Przesunięto na 2024 rok limity gotówkowe dla transakcji między przedsiębiorcami

(obniżka z 15 000,00 na 8 000,00 dla jednej transakcji) oraz dla transakcji z osobami fizycznymi ( obowiązkowa płatność bezgotówkowa przy transakcji powyżej 20 000,00 PLN). Czyli w relacjach biznesowych nadal 15 000,00 PLN a dla osób fizycznych przez cały 2023 rok bez limitu.